Varför fjärrvärme?

Fjärrvärme är ett enkelt, tryggt och bekvämt sätt att värma upp bostäder, kontor, butiker, industrier, sjukhus med mera. Istället för att var och en har sin egen uppvärmning, levereras fjärrvärme från en central anläggning. En anläggning, med avancerad rening och kvalificerad personal, ersätter många små pannor.

Fjärrvärme är också en resurssnål och miljövänlig uppvärmningsform. Nästan all fjärrvärme är värme som annars inte skulle ha kommit till nytta som t.ex. spillvärme från industrin, energi ur avfall och rester från skogsavverkning.

Idag har vi fjärrvärmekunder i Hedemora, Långshyttan, Säter, Vikmanshyttan och Stora Skedvi. Totalt har vi ca 1 100 kunder. Under de senaste åren har vi framförallt byggt ut fjärrvärmenätet till villakunder.

Klicka på bilden nedan för att läsa mer

energi företagen logotyp

BACK