Vanliga frågor om fiber och bredband

Vad är fiber?
Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Fiber är det nya nätet och en investering i infrastruktur, lite som att ansluta villan till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Vad är fiberoptik?
Fiberoptik är ett optiskt system där ljus leds genom så kallade optiska fibrer vars kärnor är gjorda av mycket rent glas eller plast från flera millimeters diameter ned till mindre än ett hårstrås diameter. Dessa glas- eller plastkärnor är omslutna av ett mantelhölje och vanligtvis också av ett skyddande skal. Ett fiberoptiskt överföringssystem består av en sändare och av en mottagare. Sändaren skickar ut ljus antingen med hjälp av laser eller med hjälp av lysdioder. Mottagaren ”översätter” ljussignalerna till elektriska impulser som skickas till dator, TV eller telefon.

Varför skall man ansluta sig till ett fibernät?
Ett fibernät ger snabb anslutning till internet med minimala störningar. Fibernätets kapacitet är också betydligt högre och en mängd tjänster kan göras tillgängliga på ett kostnadseffektivt sätt. I dag sker allt mer på nätet som utbildning, arbete hemifrån, vi roar oss, kommunicerar och skaffar oss nya kunskaper. En sak är säker – utbudet via nätet kommer att öka ytterligare, med tjänster som ställer krav på uppkopplingen. Med ett fiberoptiskt bredbandsnät skapar vi förutsättningar för dig att kunna ha detta utbud hemma! Det ger dig snabb tillgång till hela världen och är precis lika viktigt som all annan infrastruktur.

Vad är fördelarna med fiberbaserat bredband?
Det fiberbaserade bredbandet har obegränsad kapacitet, vilket innebär att man både kan ringa, surfa på nätet och titta på TV samtidigt. Genom fiber kan man ha tillgång till alla tjänster genom en och samma leverantör. Tillgång till fiber ökar värdet på fastigheten och området där man bor. Det ger ökade möjligheter att nå nya tjänster, det möjliggör för företag att finnas på landsbygden med säker uppkoppling och underlättar för dem som vill arbeta eller studera på distans. Fiberbredband ger lägre avgifter på sikt jämfört med dagens utbud och driftskostnader. Det har också längre livslängd och är okänsligt för störningar; vädersäkert, ingen strålning och är säker mot intrång och avlyssning

Vad finns det egentligen för andra alternativ?
Bredband kan fås via fiber, via trådlös/mobil-teknik eller via satellit. Fiberbaserat bredband är flexibelt och har mycket hög kapacitet men kräver en utbyggnad ända fram till hushållet. Mobilt bredband har lägre hastighet och är beroende av närheten till master/täckning och antal användare. Med många samtidiga användare går hastigheten ner.

Vem ansvarar för att jag får bredband?
Enligt regeringen är det de kommersiella krafterna som ska stå för utbyggnaden. Det finns statliga bidrag att söka för de områden där marknadsmässig utbyggnad inte bedöms komma till stånd. I praktiken krävs lokalt engagemang i form av fiberföreningar.

Jag bor inte i tätort, finns det en fiberförening i min bygd?
Olika bygder har kommit olika långt. Kontakta gärna Hedemora Energi AB för att se om det finns någon förening i din bygd.

Vad kostar det att ansluta sig om jag inte bor i tätort?
Det är beroende av hur förutsättningarna ser ut, terräng och hur långt man måste gräva. Den största besparingen gör de byar som organiserar sig klokt och har stor andel anslutningar.

Kommer fiberanslutningen att öka fastighetsvärdet?
Ja. Tillgång till fiber ökar värdet på fastigheten och området där man bor. Det ger ökade möjligheter att nå nya tjänster, det möjliggör för företag att finnas på landsbygden med säker uppkoppling och underlättar för dem som vill arbeta eller studera på distans. Mäklare brukar uppskatta att värdet höjs med minst lika mycket som investeringen.

BACK