Från första januari har vi tagit över ansvaret för de återvinningsstationer, förpackningsinsamlingar, som finns runt om i Hedemora. Det är ett första steg mot en fastighetsnära insamling, som ska vara på plats senast 1 januari 2027.

För att enkelt kunna hjälpa våra kunder med felanmälan har vi utvecklat den e-tjänst som redan finns för felanmälan i kommunen, och den innehåller nu också ett val för återvinningsstationer. I den kan du rapportera om det till exempel är fullt i någon behållare eller om det är stökigt på platsen. Du hittar enkelt den återvinningsstation du vill felanmäla genom kartfunktionen i E-tjänsten.

I Hedemora ska det vara lätt att göra rätt och vi inleder vårt arbete med återvinningsstationerna genom att noga följa upp den information vi får. Vi kommer att väga samtliga containrar för att säkerställa hur mycket material som återvinns, samt att lastbilarna som kommer och tömmer dem kommer med ett lagom intervall. Vi kommer också att följa antalet felanmälningar för att genom dem utveckla hanteringen vid stationerna på bästa sätt.

Tack för att du hjälper oss att sköta stationerna!

BACK