Vad kostar fjärrvärme?

Fjärrvärme är Sveriges vanligaste uppvärmningssätt, och ett både prisvärt och miljövänligt sätt att värma sitt hus på. Priset för fjärrvärmen styrs till stor del av kostnaden för det bränsle vi använder. Under 2023 och 2024 ser vi kraftiga ökningar gällande bränslepriset.

De fjärrvärmepriser som redovisas är de priser som tillämpas av Hedemora Energi AB. Gäller från 1 januari 2024

Hedemora (inklusive moms)

Taxa Villa Hedemora Företag Hedemora Företag Hedemora Företag Hedemora Företag Hedemora Företag Hedemora
Dygnsmedeleffekt (kW) 0-24 25-49 50-199 200-599 600-
Fast avgift (kr/år) 4529 133 638 4815 42526 113424
Abonn. avgift (kr/kW och år) 1642 1480 1355 1346 1228
Flödesavgift (kr/m3) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Energiavgift december – februari (kr/MWh) 1011 678 678 678 678 678
Energiavgift mars- april & oktober- november (kr/MWh) 922 549 549 549 549 549
Energiavgift maj- september (kr/MWh) 674 422 422 422 422 422

Långshyttan (inklusive moms)

Taxa Villa Långshyttan Företag Långshyttan Företag Långshyttan Företag Långshyttan Företag Långshyttan Företag Långshyttan
Dygnsmedeleffekt (kW) 0-24 25-49 50-199 200-599 600-
Fast avgift (kr/år) 4529 133 638 4815 42526 113424
Effektavgift (kr/kW och år) 1642 1480 1355 1346 1228
Flödesavgift (kr/m3) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Energiavgift december – februari (kr/MWh) 1011 678 678 678 678 678
Energiavgift mars- april & oktober- november (kr/MWh) 922 549 549 549 549 549
Energiavgift maj- september (kr/MWh) 674 422 422 422 422 422

Säter och Stora Skedvi (inklusive moms)

Taxa Villa Säter/St Skedvi Företag Säter/St Skedvi Företag Säter/St Skedvi Företag Säter/St Skedvi Företag Säter/St Skedvi Företag Säter/St Skedvi
Dygnsmedeleffekt (kW) 0-24 25-49 50-199 200-599 600-
Fast avgift (kr/år) 4529 130 625 4721 41692 111199
Effektavgift (kr/kW och år) 1842 1822 1738 1553 1437
Flödesavgift (kr/m3) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Energiavgift december – februari (kr/MWh) 1134 673 673 673 673 673
Energiavgift mars- april & oktober- november (kr/MWh) 1024 545 545 545 545 545
Energiavgift maj- september (kr/MWh) 668 418 418 418 418 418

Vikmanshyttan (inklusive moms)

Taxa Vikmanhyttan 01 Vikmanhyttan 02 Vikmanhyttan 03 Vikmanhyttan 04
Energiavgift (kr/MWh och år)  1149 1151 1154 1167

Övrigt

Kontroll av fjärrvärmemätare 2013 kr inkl moms

BACK