Vad kostar fjärrvärme?

Ökade bränslepriser och även andra kostnadsökningar gör att vi höjer priset på vår fjärrvärme. 4 procent ökning från och med 1 januari 2023 innebär en kostnadsökning för en normal villakund med ungefär 75 kronor i månaden.

Fjärrvärme är Sveriges vanligaste uppvärmningssätt, och ett både prisvärt och miljövänligt sätt att värma sitt hus på. Även med dagens höjning står sig fjärrvärmen väl i jämförelse med andra värmeslag.

De fjärrvärmepriser som redovisas är de priser som tillämpas av Hedemora Energi AB. Gäller från 1 januari 2023

Hedemora (inklusive moms)

Taxa Villa Hedemora Företag Hedemora Företag Hedemora Företag Hedemora Företag Hedemora Företag Hedemora
Dygnsmedeleffekt (kW) 0-24 25-49 50-199 200-599 600-
Fast avgift (kr/år) 4117 121 580 4378 38660 103113
Abonn. avgift (kr/kW och år) 1493 1346 1231 1224 1116
Flödesavgift (kr/m3) 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Energiavgift december – februari (kr/MWh) 919 617 617 617 617 617
Energiavgift mars- april & oktober- november (kr/MWh) 839 499 499 499 499 499
Energiavgift maj- september (kr/MWh) 612 383 383 383 383 383

Långshyttan (inklusive moms)

Taxa Villa Långshyttan Företag Långshyttan Företag Långshyttan Företag Långshyttan Företag Långshyttan Företag Långshyttan
Dygnsmedeleffekt (kW) 0-24 25-49 50-199 200-599 600-
Fast avgift (kr/år) 4117 121 580 4378 38660 103113
Effektavgift (kr/kW och år) 1493 1346 1231 1224 1116
Flödesavgift (kr/m3) 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Energiavgift december – februari (kr/MWh) 919 617 617 617 617 617
Energiavgift mars- april & oktober- november (kr/MWh) 839 499 499 499 499 499
Energiavgift maj- september (kr/MWh) 612 383 383 383 383 383

Säter och Stora Skedvi (inklusive moms)

Taxa Villa Säter/St Skedvi Företag Säter/St Skedvi Företag Säter/St Skedvi Företag Säter/St Skedvi Företag Säter/St Skedvi Företag Säter/St Skedvi
Dygnsmedeleffekt (kW) 0-24 25-49 50-199 200-599 600-
Fast avgift (kr/år) 4117 118 568 4292 37902 101090
Effektavgift (kr/kW och år) 1675 1657 1580 1412 1307
Flödesavgift (kr/m3) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Energiavgift december – februari (kr/MWh) 1031 611 611 611 611 611
Energiavgift mars- april & oktober- november (kr/MWh) 931 495 495 495 495 495
Energiavgift maj- september (kr/MWh) 607 380 380 380 380 380

Vikmanshyttan (inklusive moms)

Taxa Vikmanhyttan 01 Vikmanhyttan 02 Vikmanhyttan 03 Vikmanhyttan 04
Energiavgift (kr/MWh och år)  1044 1046 1049 1061

Övrigt

Kontroll av fjärrvärmemätare 1 830 kr inkl moms

BACK