Under hösten 2022 har vi arbetat med projektering av område Hamre Bergbacken för utbyggnad av kommunal spillvattenledning (avloppsledning). Berörda fastighetsägare har bidragit med synpunkter, och vi är mycket nöjda över att kunna presentera den valda sträckningen för området.

I samband med dragningen för den kommunala spillvattenledningen så kommer Hedemora Energi byta ut den kommunala dricksvattenledningen i området, som är gammal. Det innebär att befintliga dricksvattenkunder i området, får ny vattenledning till sin fastighetsgräns (även kallat förbindelsepunkten). Denna projektering har skett parallellt med spillvattenledningen för området.
Fastighetsägare har fått information om anslutningsavgiften för spillvatten samt eventuell ersättning för markintrång och servitut. Själva fakturan för anslutningen skickar Hedemora Energi efter att arbetet är klart.

Vid årsskiftet 2022/2023 arbetar vi med att upphandla entreprenör för arbetet.

Tidplan för upphandlingen:

Aktivitet Tidplan
Anbudstid 21/12-2022 – 10/2-2023
Anbudsöppning 14/2 – 2023
Styrelsebeslut 23/2 – 2023
Tilldelningsbeslut 24/2 – 2023
Kontraktsskrivning med Entreprenör 7/3 – 2023

Tidplanen för projektet är något som entreprenörsfirman presenterar i samband med startmötet, så vi kan i dagsläget inte ge någon exakt information om fortsatt tidplan. I upphandlingen anges dock 30 november 2023 som ett slutdatum, men detta kan komma att justeras i samråd med entreprenör.

BACK