Vattenkvalitet och kontroll

För att säkerställa kvalitén på dricksvattnet tar vi regelbundna vattenprover från våra vattenverk, ledningsnät och hos våra kunder.

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Föreskrifter om dricksvatten – LIVSFS 2022:12

Det är sedan kommunen som utför den lokala myndighetskontrollen och ser till att vi följer föreskrifterna.

Analyser av dricksvattnet

Vi tar regelbundna prover på dricksvattnet som sedan analyseras av ett ackrediterat och godkänt laboratorium. De flesta provtagningar görs årligen, medan några prover tas vartannat år.

De senaste provresultaten visas alltid på vår hemsida, se bifogade filer.

Vattenkvalitet 2023 Garpenberg

Vattenkvalitet 2023 Garpenbergs gård

Vattenkvalitet 2023 Grådö

Vattenkvalitet 2023 Hedemora Ingvallsbenning Nås

Vattenkvalitet 2023 Husby

Vattenkvalitet 2023 Intrånget

Vattenkvalitet 2023 Långshyttan

Vattenkvalitet 2023 Nordansjö

Vattenkvalitet 2023 Stjärnsund

Vattenkvalitet 2023 Vikbyn

Vattenkvalitet 2023 Vikmanshyttan Västerby Pershyttan

BACK