Fastighetsnära insamling av förpackningar

Inom ett par år ska det bli enklare att lämna sitt sorterade förpackningsavfall. Senast utgången av år 2026 ska fastighetsnära insamling vara införd i hela Hedemora.

Det är regeringen som beslutat om nya regler som ska göra det enklare för hushåll att sortera sitt förpackningsavfall. Läs mer om regeringens beslut här.

Fastighetsnära insamling innebär:

• FNI innebär att du lämnar förpackningar för återvinning i direkt anslutning till ditt hem.
• Du får bättre service och det blir lättare att göra rätt när vi hämtar förpackningarna där du bor.
• Förpackningarna hämtas av Hedemora Energi eller anlitad transportör som transporterar förpackningarna vidare för återvinning.
• Genom FNI kan vi öka återvinningen av förpackningar – för att vi ska nå våra återvinningsmål behöver fler hushåll sortera ut mer av sina förpackningar.
• Återvinning bidrar till den gröna omställningen eftersom behovet av nya råvaror blir mindre och gör att koldioxidutsläppen minskar.

Fastighetsnära insamling innebär alltså att förpackningar hämtas där du bor. Du behöver alltså inte köra iväg dina förpackningar till återvinningsstationen. Restavfall och matavfall lämnas som vanligt i svart och brunt kärl där du bor. För dig som bor i villa hämtas alltså förpackningarna i framtiden direkt vid ditt hus eller i ditt närområde.

Hedemora Energi arbetar för fullt med att planera för hur detta ska kunna genomföras på ett bra sätt. Vilket insamlingssystem och vilka kärltyper som passar för olika förpackningar är ännu inte bestämt.

Första steget – vi tar över återvinningstationerna

Hedemora Energi tog över ansvaret för tömning av återvinningstationerna den 1 januari 2024.

Vart efter vi bygger ut den fastighetsnära insamlingen kommer vi att ta bort återvinningstationerna.

Så påverkas flerbostadshus

Om du bor i flerbostadshus och bostadsrättsföreningar innebär förändringen att du har rätt att återvinna dina förpackningar i anslutning till ditt hem. Denna förändring kommer för Hedemoras del att införas successivt med start 2025. Du som bor i flerfamiljshus kan höra av dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening för mer information om vad förändringen innebär för dig.

Vi kommer att ha kontakt med hyresvärdar och bostadsrättsföreningar inför förändringen.

BACK