Elproduktion

Hedemora Energi producerar el genom två kraftvärmeanläggningar. En placerad i Hedemora (2,5 MW) och en i Säter (1,7 MW) . Dessutom producerar vi el genom ett vindkraftverk (2 MW) som är en del av vindkraftparken Högtjärnsklack i Hedemora kommun.

Totalt producerar vi cirka 12 GWh/år vilket motsvarar ungefär 10 procent av hela Hedemora kommuns elförbrukning.

vindkraft
BACK