Elproduktion

Hedemora Energi har fr. o. m. år 2012 startat upp elproduktion i kommersiellt syfte. Det är en ny verksamhet som vi aldrig tidigare arbetat med.
Våra produktionsanläggningar består av två stycken kraftvärmeanläggningar, en i Hedemora (2,5 MW) och en i Säter (1,7 MW). Dessutom har vi under året blivit ägare till ett Vindkraftverk (2 MW). Vindkraftverket ingår i vindkraftparken benämnd Högtjärnsklack i Hedemora kommun. Totalt förväntar vi oss att producera ca 30 GWh el per år.

Se vårt bildspel om Kraftvärmen i Säter och Hedemora

För mer information

Kontakta Anders Engdahl
VD Hedemora Energi
telefon 0225-349 41

vindkraft
BACK