Kablar i mark ligger på varierande djup som kan ha förändrats med tiden, därför måste du alltid vara försiktig när du gräver i närhet av elkablar.

  • Maskingrävning får inte ske närmare en ledning än 1 meter i både höjd och sidled.
  • Friläggning av kabel utförs manuellt (handgrävning) och med försiktighet.
  • Vid all friläggning och återfyllnad kring elkablar måste handverktyg användas inom en meter.
  • Vid återfyllnad är det viktigt att ett sandlager, på 20 cm, läggs runt kabeln och markeringsband läggs ovanpå sandlagret innan övrig återfyllnad sker.
  • Arbete med maskin får inte förekomma närmare än 4 meter i sidled och höjdled från Hedemora Elnäts luftledningar.

För mer information vänligen se vår guide på https://www.hedemoraenergi.se/elnat/anslutning/

BACK