Kraftvärme

Våra kraftvärmeanläggningar i Hedemora och Säter har producerat följande mängder el. Uppdaterat 2015-01-14

  Föregående år  107,2 GWh
  Januari 2020   13,385  GWh 
fjärrvarme
BACK