Kraftvärme

Våra kraftvärmeanläggningar i Hedemora och Säter har producerat följande mängder el. Uppdaterat 2015-01-14

  Föregående år  15 575 MWh
  Hittills i år   788  MWh 
fjärrvarme
BACK