Vad kostar det? Vatten och avlopp

De vatten och avloppspriser som redovisas nedan är de priser som tillämpas av Hedemora Energi AB. Debitering av vatten- och avloppsavgift sker varje månad.

Nya taxan innebär en höjning med 5 procent (brukningstaxa). Se respektive avgift nedan.

Prislistan fr.o.m. 2023-01-01.

Alla priser är inklusive moms

Med mätare

Avgift VS V S
Fast avgift [kr/år] 3 800 1 710 2 090
Förbrukningsavgift [kr/m3] 32,75 13,30 19,45
Lägenhetsavgift [kr/lägenhet] 1 560,20 780,10 780,10

Utan mätare

Avgift VS V S
Fast avgift [kr/år] 3 800 1 710 2 090
Förbrukningsavgift [kr/år] 6 550 2 660 3 890
Lägenhetsavgift [kr/lägenhet] 1 560,20 780,10 780,10

Förbrukningsavgift beräknat på 200 m3.
Lägenhetsavgift är en avgift som varje villa och bostadslägenhet betalar. Fastighetsägare med större fastigheter betalar fler lägenhetsavgifter utifrån fastighetens storlek. 

 • VS = Vatten­ och spillvatten
 • V = Vattenförsörjning
 • S = Spillvattenavlopp
 • Df = Dag och dränvattenavlopp från fastighet

Övriga kostnader VA

Priser inklusive moms

 • Extra mätställe 920 kr/år
 • Kontroll av vattenmätare(hushållsmätare) 1 800 kr
 • För övriga mätare se fullständig taxa, endast mätare 1 200 kr
 • Ned­tagning och uppsättning av vattenmätare 720 kr
 • Plombering 350 kr
 • Avstängning­ och påsläpp av vatten 720 kr
 • Länsning av vattenmätarbrunn 800 kr
 • Byte av sönderfryst mätare, inkl. mätarkostnad 1800 kr
 • Kund ej anträffbar vid bokad tid 720 kr
 • Hyra av brandposthuvud inkl mätare 25,13 kr/dygn+förbr.
BACK