Avloppsreningsverk

Hedemora Energi behandlar kommunalt spillvatten i totalt åtta reningsverk.

  • Brunna (7750 personer)
  • Långshyttan (1560 personer)
  • Vikmanshyttan (950 personer)
  • Garpenberg (530 personer)
  • Smedby (200 personer)
  • Stjärnsund (170 personer)
  • Ingvallsbenning (150 personer)
  • Nordansjö (70 personer)
vatten
BACK