Flyttanmälan

Anmälan om flytt ska ske 30 dagar före flytttningsdagen. Kom i håg att om du är hyresgäst, så har du elnätsavtalet lika länge som du betalar hyra. Om du äger din bostad, är det datumet när lägenheten/huset säljs som gäller. Du kan använda detta formulär för att göra en flyttanmälan.

    BACK