Anslutningsavgift och övriga tjänster

GÄLLANDE LEVERANSBESTÄMMELSER

Elnät
Från och med den 1 juli 2015 tillämpar Hedemora Elnät AB de allmänna avtalsvillkoren för nätanslutning NÄT 2012 K (rev) NÄT 2012 N (rev) samt NÄT 2012 H (rev).

Nya avtalsvillkor – NÄT 2012 K (rev 2) gäller från och med den 1 juni 2019.

Tjänster och avgifter – Prislista gäller fr.o.m. 2023-01-01.

Anslutningsavgift

Vid nyanslutning debiteras en engångsavgift som beräknas utifrån säkringens (huvudsäkring, servissäkring) storlek och avståndet till närmsta möjliga anslutningspunkt enligt nedanstående tabeller.

Avståndet i tabellen avser fågelvägen mellan din anslutningspunkt (anslutande anläggning) och den punkt i vårt befintliga elnät där kapacitet för säkringen finns. (Punkt i vårt befintliga elnät är där en anslutning är tekniskt genomförbar med bibehållen god elkvalité. Med punkt i vårt befintliga elnät avses t ex kabelskåp eller nätstation).

Anslutningsavgift 16-25 A – Priser inklusive moms (från och med 2023-01-01)

Avstånd till anslutningspunkt (fågelvägen) 0-200 meter 201-600 meter 601-1200 meter 1201-1800 meter
44 375 kr 44 375 kr + 381,25 kr/m 196 875 kr + 908,75 kr/m 742 125 kr + 526,25 kr/m

Anslutningsavgift >25 A, Lågspänning – Priser inklusive moms

Säkring Anslutningsavgift 0-200 meter
35 A 62 000 kr
50 A 73 000 kr
63 A 84 000 kr

Offert lämnas vid avstånd över 200 m från närmsta punkt i vårt befintliga elnät (avses t ex kabelskåp eller nätstation) och om anslutningen överstiger säkringsstorlek 63A (effektuttag över 43,5kW).

I anslutningsavgiften ingår inte grävning på den egna fastighetens mark – däremot tillhandahåller vi det material som behövs: serviskabel, slang och märkband. Fasad- eller markmätarskåp ingår inte i priset.

Administrativ avgift
Vid nytecknade av abonnemang debiteras en administrativ avgift om 340 kr inklusive moms.

Ledningsvisning
Vid markarbeten där risk för avgrävning av elkabel föreligger kontakta Ledningskollen senast 5 arbetsdagar innan ni ska gräva. Ledningsvisning är kostnadsfri.

Trädfällning
Trädfällning i anslutning till Hedemora Energis ledningar där risk för att trädet skall beröra ledningen ska anmälas till Hedemora Energi. Bevakning av trädfällning är normalt kostnadsfri. Det är viktigt att du som fastighetsägare är utbildad för att utföra jobbet, eller att du anlitar någon som är det. Om olyckan skulle vara framme, kan du bli ersättningsskyldig om du har försummat dina plikter.

Anmälan om trädfällning ska ske minst tre dagar före trädfällning. Hedemora Energi bevakar trädfällningen. Skall även Hedemora Energis personal ta ner trädet har vi rätt att debitera kund.

Byggström – Ladda ned blankett här
Fyll i och skicka till oss.
Priser exklusive moms, gäller från och med 2023 05 01.

Hyra av byggström
Veckohyra av byggcentral 25 A                                                     250 kr/vecka
Veckohyra av byggcentral 63 A                                                     350 kr/vecka

In- och urkoppling av byggström
In- och urkoppling av byggcentral vid befintligt kabelskåp           1 500 kr

In- och urkoppling av mätare
Om byggcentralen ej innehåller mätare tillkommer arbete
för montering av mätare.                                                                 750 kr

Om byggströmanslutning kräver andra åtgärder från Hedemora Energi debiteras faktisk kostnad.

Nättaxa
Nättaxa för byggström är 2 gånger den fasta avgiften för motsvarande säkringsstorlek i normaltariff och normaltariffens rörliga pris.

Byggcentral skall vara utrustad med jordfelsbrytare.

Utökning, hopslagning eller upphörande av abonnemang
Vid utökning samt hopslagning av abonnemang uttages en avgift för våra kostnader enligt de exempel som anges nedan.

Kund som slår ihop exempelvis två abonnemang till ett eller upphör med ett, betalar en avgift på 600 kr/abonnemang inkl moms.

Fastighetsägare som vill utöka med flera abonnemang i sin fastighet betalar en avgift på 2 500 kr/abonnemang inkl moms, under förutsättning att nuvarande mätar- och servissäkring för fastighet klarar av ökad belastning.

Höjning av effekt eller mätarsäkring
Skall kund höja abonnerad effekt eller höja mätarsäkringen skall denna erlägga avgift enligt mellanskillnad i anslutningsavgifter el. Se anslutningsavgifter el. Det kan vara bra att känna till att en ändring av huvudsäkring endast får ske en gång under 12-månader period och att ändring av abonnerad effekt skickas vid årsskifte.

Byte av huvudsäkring (nedsäkring) 1 200 kr inkl. moms

Kontroll av elmätare
Kontrollmätning av elförbrukning genom att skicka in mätaren på kontroll hos ackrediterad mätprovningsföretag. Kostnad för detta är ”faktiskt kostnad” ca 2 450 kr.

Av- och påkoppling av abonnemang
Av- och påkopplingsavgift (avstängningsavgift) är 1 800 kr inkl. moms.

Besöksavgift 1 200 kr inkl. moms.

BACK