Ett barn går i kanten av ett rapsfält. I bakgrunden ses Hedemora stad.

Hedemora kommun är en plats där vi som lever och verkar trivs och kan utvecklas på ett hållbart sätt. Det är grunden för vårt arbete också med återvinningen i kommunen.

Därför är vi extra stolta över att vi utsetts till en av landets bästa kommuner när det gäller avfall utifrån en rad kriterier som kundnöjdhet, hur vi använder vårt matavfall, den totala mängden restavfall per person, med mera.

I Hedemora är vi flera som ansvarar för avfallshanteringen i kommunen och fördelningen ser ut enligt följande.

Kommunen

Hedemora kommun är ansvariga övergripande ansvariga för hushållens avfall i kommunen (kommunalt avfall) samt ansvarar för placeringen av våra återvinningsstationer.

Tel. 0225-340 00
Mail: kommun@hedemora.se
www.hedemora.se

Hedemora Energi

Hedemora Energi utför insamling av hushållsavfall samt driver ÅVC Hamre. Hedemora Energi ansvarar också för insamlingen vid våra återvinningsstationer.
Tel. 0225-349 00
Mail: kontakt@hedemoraenergi.se

Miljö- och samhällsbyggnadskontoret

Ansvariga för tillsynen av avfallsverksamheten samt för rådgivning till företagen avseende hantering av verksamhetsavfall
Tel. 0225-340 00
Miljoochbyggkontoret@hedemora.se
https://www.hedemora.se/sv/miljo-och-halsa/avfall-renhallning__2610

BACK