Allmänna Bestämmelser för VA

Här återfinns de Allmänna Bestämmelserna för den allmänna Vatten­ och Avloppsanläggning i Hedemora kommun.

ABVA 2010

ABVA reglerar vad som gäller för förbindelsepunkter, inkoppling av VA-­installationer, vattenmätare, vad man kan förvänta sig av dricksvattnet och vad man inte får släppa ut i avloppet. Sammanfattningsvis kan man säga att ABVA reglerar huvudmannens och abonnentens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

vatten
BACK