Elmätare

Så här kan en fjärravläst elmätare i lägenhet eller villa se ut.

Elmätaren rapporterar automatiskt mätarställningen till oss. Denna mätarställning rapporterar vi vidare till din elhandlare, ex. Dala-Kraft.

Det innebär att varje gång du får en faktura, är mätaren avläst och du betalar exakt det som du förbrukat under perioden.

Du får bättre kontroll på din elförbrukning och spar du på elen, visar det sig direkt på fakturan. Och omvänt om din elförbrukning drar iväg åt fel håll, kan du snabbt vidta åtgärder.

Sänk din elnätsavgift med rätt säkring.

Huvudsäkringens ( kallas även servissäkring) – storlek avgör hur mycket el du kan använda samtidigt. Ju högre Ampere du har på säkringen, desto mer el kan du använda samtidigt. I tabellen kan du se rekommendationer av säkringsstorlek. De är ungefärliga värden och beror på typ av anläggning du har hemma. Du får bättre kontroll på din elförbrukning och spar du på elen, visar det sig direkt på fakturan. Och omvänt om din elförbrukning drar iväg åt fel håll, kan du snabbt vidta åtgärder.

Färg Huvudsäkring Årsförbrukning Maximalt effektuttag
Grå 16A 0 – 20 000 kWh 11kW
Blå 20A 20 000 – 25 000 kWh 14kW
Gul 25A 25 000 – 30 000 kWh 17kW
Svart 35A 30 000 – 40 000 kWh 24kW
Vit 50A 40 000 – 55 000 kWh 35kW
Koppar 63A 55 000 – 70 000 kWh 44kW

Mätvärden per timme ger dig som kund mer koll.

Elmätaren samlar in värden från ditt hem varje timme, vilket gör att du som kund får en bättre inblick i din elanvändning. Att du kan se hur mycket el du använt varje timme gör det enklare för dig som kund att identifiera vad det är som drar mycket el i ditt hem. Du får på så vis också en större möjlighet att påverka din elräknings storlek.

Möjlighet att producera din egen el.

Den nya elmätaren kan göra skillnad på el som matas in och ut från ditt hem. Det blir med den därför möjligt för dig att bli en så kallad prosument – en producerande konsument. Förslagsvis med hjälp av solceller på taket.

Ett bättre och stabilare elnät.

Genom ny, smart teknik kommer elmätarna hjälpa Hedemora Energi att förstå hur elnätet mår. Det kommer därför vara lättare för Hedemora Energi att förebygga och åtgärda fel.

BACK