Nu kan du som entreprenör ansöka om auktorisation för möjlighet att kunna erbjuda fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper.

Från och med 1 januari 2024 så tar Hedemora Energi över ansvaret för att samla in förpackningar i kommunen. Hedemora Energi har sedan tidigare också ansvar för att samla in returpapper. Genom att etablera ett så kallat auktorisationssystem så erbjuds nu entreprenörer att kunna samla in förpackningar från flerbostadshus och med flerbostadshus samlokaliserade verksamheter samt returpapper från flerbostadshus och verksamheter. Det hittillsvarande auktorisationssystemet för insamling av returpapper upphör därmed att gälla vid årsskiftet.

Om du är intresserad av denna typ av entreprenad så kontakta oss genom att e-posta till kontakt@hedemoraenergi.se

BACK