Den vattenläcka har upptäcktes vid lunchtid idag är nu åtgärdad. Vi uppmanar berörda kunder att öppna kranen närmast efter vattenmätaren och spola för fullt tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt samtliga tappställen tills vattnet är helt klart. Glöm inte toaletten!spolamissfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning.

BACK