Vill du anmäla ett fel?

Du kan anmäla driftstörningar för alla våra tjänster dygnet runt. Om ditt ärende är akut ska du ringa oss för snabbast hjälp.

Felanmälan gör du genom att använda formuläret här, eller genom att ringa kundtjänst på 0225 – 349 00. Vi svarar dygnet runt, men efter ordinarie arbetstid kopplas du till SOS som tar emot akuta felanmälningar.

Kartan visar driftstörningar på vårt elnät, aktuella och åtgärdade. För driftinformation gällande vatten och avlopp, fjärrvärme, renhållning och fiber se nedanför kartan.

  • Blixt och röd markering visar pågående driftstörning.
  • Blixt och grön markering visar avslutad driftstörning.
BACK