Elskåpskonst för dåtid och framtid

Under hösten 2023 har ett antal elskåp runt om i kommunen fått en ansiktslyftning. Ungefär hälften av skåpen representerar historien och har beklätts med gamla fotografier som visar hur det såg ut på – eller i närheten av – platsen kring förra sekelskiftet. Den andra hälften har utsmyckats med konstverk av ungdomar i kommunen som fått i uppgift att illustrera ”Hedemora i framtiden”.

Utsmyckningen är ett projekt tillsammans med Hedemora kommun i syfte att försköna vår redan vackra kommun. Dessutom är skåpens utsmyckning en del i vårt arbete med att minska skadegörelse och klotter. Forskning visar nämligen att redan utsmyckade, och vackra saker, förstörs i mindre grad.

Hos Hedemora kommun kan du läsa mer om de olika skåpen, och se dem på en karta för att lättare hitta samtliga!

BACK