Hämtning av hushållsavfall utförs av Hedemora Energis underleverantör Maserfrakt, genom Fagerströmbolagen. Är det något problem med hämtningen kontaktar du Hedemora Energis kundtjänst på 0225-349 00 eller kontakt@hedemoraenergi.se

2023

Hämtschema kompost och brännbart 2023

Hämtschema var 3e månad 2023

Flerbostadshus kan ha andra hämtningsdagar beroende på vilka tömningsintervaller fastighetsägaren har valt.

Fråga din fastighetsägare, kontakta kundtjänst på 0225-349 00 eller kontakt@hedemoraenergi.se

BACK