Hämtning av hushållsavfall utförs av Hedemora Energis underleverantör Maserfrakt, genom Fagerströmbolagen. Är det något problem med hämtningen kontaktar du Hedemora Energis kundtjänst på 0225-349 00 eller kontakt@hedemoraenergi.se

2024

Grundschema avfallshämtning

Avfallshämtning var tredje månad

Flerbostadshus kan ha andra hämtningsdagar beroende på vilka tömningsintervaller fastighetsägaren har valt.
Fråga din fastighetsägare, kontakta kundtjänst på 0225-349 00 eller kontakt@hedemoraenergi.se

 

 

BACK