När hämtas mitt avfall

Hämtning av hushållsavfall utförs av Hedemora Energis underleverantör SUEZ Recycling AB. Är det något problem med hämtningen kontaktar du Hedemora Energis kundtjänst på 0225-349 20 eller kontakt@hedemoraenergi.se

2022

Flerbostadshus kan ha andra hämtningsdagar beroende på vilka tömningsintervaller fastighetsägaren har valt.

Fråga din fastighetsägare, kontakta kundtjänst på 0225-349 20 eller kontakt@hedemoraenergi.se

BACK