ÅVC Hamre

Personalen på ÅVC Hamre finns där för att hjälpa dig att sortera ditt avfall på rätt sätt och för att svara på eventuella frågor. Har du skrymmande eller tungt avfall? Tänk då på att ta med dig bärhjälp, personalen kan av arbetsmiljöskäl inte hjälpa dig med detta.

Privatpersoner som betalar grundavgift för avfallshämtning hos Hedemora Energi AB lämnar sorterat grovavfall från hushåll utan extra avgift. På ÅVC Hamre finns även insamling av förpackningar och kläder.

Småföretagare kan lämna sitt sorterade grovavfall enligt prislista eller offererade priser. Är du småföretagare? Prata med personalen på ÅVC Hamre 0225-349 70.

Riktlinjer för inlämning av avfall från verksamheter med 90 konto.

Verksamheter med 90-konto har möjlighet att lämna grovavfall kostnadsfritt vid ÅVC. Det krävs då att verksamheten meddelar ÅVC Hamre, via 0225-349 70, namn på de personer som för organisationens räkning har rätt att lämna in avfall. Personen skall vid inlämningstillfället kunna legitimera sig med giltig id-handling. Avfallet ska lämnas in korrekt sorterat. Är inte avfallet korrekt sorterat och emballerat tas avgift ut enligt gällande taxa.

Personalen har även rätt att neka mottagande om felsorteringen är betydande. Avgiftsbefrielsen omfattar enbart sådant avfall som kan anses uppkomma inom den normala verksamheten och inte avfall från exempelvis renoveringar, ombyggnationer etc. Verksamheter kan inte lämna farligt avfall vid ÅVC, sådant avfall ska tas omhand av godkänd mottagare.

Öppettider ÅVC Hamre:

Måndag  7-19
Tisdag-Fredag 7-16
Lördag  8-14

Under perioden april – september har ÅVC öppet till kl 19.00 även på torsdagar.
Röda dagar (samt midsommarafton och julafton) stängt.

Klicka på kartan för att se den i större format.

Hitta hit

Adress: Hamregårdsvägen 4, 776 90 Hedemora, Sverige

BACK