Våra elavtal och priser

Hedemora Elhandel AB är ett dotterföretag till Hedemora Energi AB och ägs av Hedemoraborna. I ett miljö- och hållbarhetsperspektiv vill vi såklart att den el som redan idag produceras lokalt ska stanna i närområdet. Vi säljer LokalEl som är producerad i våra kraftvärmeverk i Hedemora & Säter samt från vindkraftsparken i Garpenberg.

”Köp din El från Hedemora Elhandel. Vi vill att den el som produceras lokalt ska stanna här. Teckna elavtal med oss, Hedemora Elhandel!”

BACK