Våra elavtal och priser

Hedemora Elhandel AB är ett dotterföretag till Hedemora Energi AB och ägs av Hedemoraborna. I ett miljö- och hållbarhetsperspektiv vill vi såklart att den el som redan idag produceras lokalt ska stanna i närområdet. Vi säljer LokalEl som är producerad i våra kraftväremeverk i Hedemora & Säter samt från vindkraftsparken i Garpenberg.

Välj det elavtal som passar dig bäst!

De priser vi erbjuder varierar beroende på hur du som kund förbrukar din el. Därför behöver vi veta typ av kund du är och hur stor elförbrukning du har.

Fast pris – När du föredrar ett känt elpris
Rörligt pris – Marknadens utveckling styr

BACK