Elhandel

Nu riggar vi för fullt inför försäljningsstart 1 maj (leveransstart 1 juni).

Varför ska vi köpa el ifrån HEAB?

I ett miljö- och hållbarhetsperspektiv vill vi såklart att den el som redan idag produceras ska stanna i närområdet. Vi säljer LokalEl som är producerad i våra kraftvärmeverk i Hedemora & Säter samt från vår vindkraftpark Garpenberg.

BACK