Ett barn dricker vatten direkt från vattenkranen.

Vatten och avlopp

Hedemora Energi ansvarar för den allmänna VA-­anläggningen inom kommunen. Ansvaret innefattar produktion och distribution av dricksvatten till hushåll och näringsliv samt avledning och behandling av spillvatten från desamma.

Verksamheten regleras av vattentjänstlagen.

Dricksvattnet som vi levererar klassas som livsmedel och måste därför uppfylla Livsmedelsverkets krav. Information om de krav som finns på dricksvatten finns hos Livsmedelsverket.

För fastigheter med egen dricksvattenbrunn finns också råd om dricksvatten hos Livsmedelsverket.

Hedemora Energi ansvarar också för slamtömning, kontakta oss på 0225-349 00.

BACK