Ett barn dricker vatten direkt från vattenkranen.

Vatten och avlopp

Hedemora Energi ansvarar för den kommunala vatten och avloppsanläggningen inom kommunen. Ansvaret innefattar produktion och distribution av dricksvatten till hushåll och näringsliv samt avledning och behandling av spillvatten från desamma.

Den som vill ansluta sig till kommunalt vatten eller avlopp är välkommen att kontakta vår kundtjänst för en offert.

Verksamheten regleras av vattentjänstlagen.

Dricksvattnet som vi levererar klassas som livsmedel och måste därför uppfylla Livsmedelsverkets krav. Information om de krav som finns på dricksvatten finns hos Livsmedelsverket.

För fastigheter med egen dricksvattenbrunn finns också råd om dricksvatten hos Livsmedelsverket.

BACK