Bevattningsförbud införs i Nordansjö, Smedby, Vikbyn, Intrånget, Garpenberg, Garpenbergs Gård och Stjärnsund under våren och sommaren 2019.

Dricksvattnet ska i första hand användas till matlagning, dryck och hygien. Genom att alla hjälper till att spara vatten minskar risken för att till exempel äldreboenden, förskolor och näringsliv blir utan vatten.

Bevattningsförbudet gäller alla som är anslutna till kommunalt vatten i kommunerna.
Även näringslivet uppmanas att vara sparsamma med vattnet så långt det är möjligt.

Bevattningsförbudet innebär följande:
• Du får inte använda vattenslang eller vattenspridare.
Tips! Du får använda vattenkanna, men vattna sparsamt. Samla gärna upp regnvatten och använd för att vattna med.
• Du får inte fylla din pool med dricksvatten.
Detta gäller även uppblåsbara pooler, spa-bad och badtunnor. Du som har en nedgrävd pool får fylla den till en nivå så att stommen inte riskerar att kollapsa.
Tips! Bada istället i simhall eller badsjöar.
• Du får inte tvätta bilen med högtryckstvätt eller vattenslang.
Tips! Tvätta istället bilen på en automattvätt som har ett återvinningssystem för vatten. Var sparsam med antalet biltvättar.
• Du får inte använda högtryckstvätt för att tvätta fasader, altaner eller liknande.

Vatten och avlopp

Hedemora Energi ansvarar för den allmänna VA-­anläggningen inom kommunen. Ansvaret innefattar produktion och distribution av dricksvatten till hushåll och näringsliv samt avledning och behandling av spillvatten från desamma.

Verksamheten regleras av vattentjänstlagen.

Dricksvattnet som vi levererar klassas som livsmedel och måste därför uppfylla Livsmedelsverkets krav. Information de krav som finns på dricksvatten finns hos Livsmedelsverket.

För fastigheter med egen dricksvattenbrunn finns också råd om dricksvatten hos Livsmedelsverket.

Återvinningen ansvarar för slamtömning, kontakta oss på 0225-349 20.

BACK