Villor

Flerfamiljshus

Vartannat år genomförs plockanalyser i samtliga kommuner i länet. Detta utförs vartannat år för att vi ska få en bättre bild av sorteringen av hushållsavfallet och hur vi skall arbeta vidare med information och andra åtgärder kring avfallshanteringen. Rent praktiskt går det till så att när vår avfallstransportör samlat in avfall från de svarta tunnorna så tippas det ut på en plan och sorteras i respektive fraktion. Urvalet görs slumpvis och har omfattat över 300 hushåll från både villor och flerfamiljshus.

Resultatet från 2020 års plockanalys visar att sorteringsgraden ökat för både flerfamiljshus (20,5->25,7%) och villor (30,6->49,9%) jämfört med den plockanalys som utfördes år 2017. Det är fortfarande stor andel av förpackningar och matavfall som slängs i kärlet för restavfall. Förpackningarna ska lämnas in till en återvinningsstation och matavfall ska sorteras ut och läggas i kärlet för matavfall.

Naturligtvis är det ett nedslående resultat att se att så mycket avfall hamnar fel men det är också en stor potential. Tänk så mycket vi tillsammans kan tjäna på att bli bättre, dels för miljön och dels för den egna plånboken.

Är du osäker på hur du ska sortera?

Använd vår sorteringsguide http://dalaavfall.se/

Titta på Förpacknings och tidningsinsamlingens hemsida http://www.ftiab.se/ Här hittar du all information om hur du ska sortera förpackningar samt var din närmsta ÅVC finns.

Ta med ditt avfall till ÅVC Hamre, här kan du sortera alla dina fraktioner och få hjälp av vår kunniga personal.

Plockanalyser från tidigare år

BACK