Elavbrott

Nu lanserar vi vår nya funktion med en karta som visar driftstörningar på elnätet, aktuella och åtgärdade. Kartan uppdateras just nu kontorstid, men från och med 1 februari dygnet runt, alla dagar.

  • Blixt och röd markering visar pågående driftstörning.
  • Blixt och grön markering visar avslutad driftstörning.

Klicka på blixten för mer information.

BACK