Jämför priser på uppvärmningssätt med Fjärrkontrollen

Fjärrkontrollen är en fristående funktion för att jämföra kostnad för fjärrvärme med andra värmealternativ. Fjärrkontrollen tar hänsyn till hela kostnadsbilden för att ge en rättvisande jämförelse. Den ger även möjlighet att ange just de värden som är korrekta för ditt hus, såsom energi- och effektbehov. Alla fjärrvärmepriser i fjärrkontrollen är baserade på den nya fjärrvärmeprismodellen som gäller fr.o.m. 2016-07-01.

Öppna fjärrkontrollen

Öppna fjärrkontrollen och jämför kostnader för fjärrvärme med andra värmealternativ genom att klicka på knappen som passar er.

BACK