Fiber till byn

Bredbandsutbyggnaden på landsbygden har utvecklats positivt de senaste åren. Orsakerna till detta kan sammanfattas i konceptet ”Fiber till byn” som gör det möjligt för dig utanför tätorten att få tillgång till snabbt Internet, ett brett TV-utbud samt telefoni. Grunden i ”Fiber till byn” är att intresserade bybor kommer i kontakt med en nätägare som är villig att ansluta deras byanät till sitt eget bredbandsnät. För att en anslutning i ditt område ska bli möjlig behöver ni bilda byalag eller föreningar. Arbetet med ett byanät görs lokalt och etableringskostnaderna blir rimliga genom att:

  • Byborna ”bjuder varandra på markintrånget” (annars hamnar den kostnaden på anslutningsavgiften)
  • Lokala grävare används
  • Byborna samordnar sig och lägger ner mycket ideellt arbete

Stöd och hjälp från andra fiberföreningar, kommunen och länsstyrelsen är mycket värdefullt när byanät ska byggas.

internet
BACK