Hedemorapriset - ett lokalt elavtal för tryggare priser!

Hedemorapriset Ett lokalt elavtal för tryggare priser

Vårt Hedemorapris är ett elavtal för dig som vill ha större trygghet. Det passar dig som inte kan eller vill bevaka energimarknaden inför prisökningar, men ändå ta del av de prisnedgångar som uppstår ibland.

Våra elmarknadsspecialister bevakar ständigt elbörsens svängningar och köper mycket när priset är lågt, och lite när priset är högt. Allt för att säkra ett elpris för dig som kund.

Vy av Hedemora

Hedemorapriset fungerar i korthet så här

Den mängd el du beräknas behöva i framtiden köps succesivt in i förväg, när priset är lågt och säkras i en portfölj. Eftersom de kraftigaste prissvängningarna då kan kapas blir ditt pris mer stabilt än ett traditionellt rörligt elpris.

Resultatet blir ett långsiktigt bra pris – det blir inte alltid det absolut lägsta priset för stunden men på samma sätt slipper du de högsta pristopparna när elpriset på marknaden stiger. Eftersom elen köps in i förväg kan du alltid höra av dig för en prognos på hur ditt elpris beräknas se ut framöver.

Elavtalet är för dig som bor i elområde 3.

BACK