Beviljade EU-bidrag

I enlighet med regeringens uttalade mål om att 90% av befolkningen ska ges möjlighet till fiberanslutning till år 2020 har Hedemora Energi blivit beviljade två olika EU-bidrag.

ERUF – Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Hedemora Energi AB har, på uppdrag av kommunen, sökt ekonomiskt bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Bidraget syftar till att bygga stamfiber ut till byar som idag inte har höghastighetsbredband i närheten, så att byarna i sin tur ges möjlighet att ansluta sig till fibernätet. Den huvudsakliga målgruppen är små och medelstora företag. Byarna som ingår i projektet är följande: Pålsbenning, Kloster, Hinshyttan, Pershyttan och Spjutbo. Projektet kommer att genomföras under år 2017-2018. Stödet finansieras till 50% av pengar från den Europeiska regionala utvecklingsfonden och till 50% från Hedemora kommun.

eruf_logo

LBP – Landsbygdsprogrammet

Hedemora Energi AB har ett projekt inom landsbygdsprogrammet som från början söktes tack vare lokala och ideella initiativtagare. Ändringar av både ansökan och bidragsreglerna har skett under resans gång men i maj 2016 stod det klart att bidrag beviljats. I projektet ingår följande byar: Djusa, Bengtsbo, Källsbyn, Källsby Gård, Berga, Skinnarbacksvägen, Tomsbovägen, Sundfiske, Aspåker, Näs Kungsgård, Näsbyn, Ytternora, Duvåker, Brovall och Ekevallen.
Stödet från landsbygdsprogrammet finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

lbp_logo

BACK