Beviljade EU-bidrag

I enlighet med regeringens uttalade bredbandsmål, att 98% av befolkningen ska ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s senast år 2025, har Hedemora Energi AB beviljats tre olika bidrag som medfinansieras av EU.

PTS Bredbandsstöd

Hedemora Energi AB har sökt bidrag för fiberprojekt i följande byar: Ängelsfors, Västerbyn och Östansjö. Dessa har beviljats och kommer utföras.

ERUF – Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Hedemora Energi AB har, på uppdrag av kommunen, sökt ekonomiskt bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Bidraget syftar till att bygga stamfiber ut till byar som idag inte har höghastighetsbredband i närheten, så att byarna i sin tur ges möjlighet att ansluta sig till fibernätet. Den huvudsakliga målgruppen är små och medelstora företag. Byarna som ingår i projektet är följande: Pålsbenning, Kloster, Hinshyttan, Pershyttan, Spjutbo, Nybyn, Sörbo, Stigsbo, Östansjö, Köningshyttan, Långmora, Nyhyttan och Ängelsfors. Projektet började 2017 och pågår fram till 2022. Stödet finansieras till 50% av pengar från den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

eruf_logo

LBP – Landsbygdsprogrammet

Hedemora Energi AB har sökt bidrag för fiberprojekt i följande byar: Kloster, Intrånget, Pershyttan och Spjutbo. Dessa har beviljats och kommer utföras.

Hedemora Energi AB har tagit över två projekt som beviljats bidrag. Ett av projekten blev klart våren 2021. Där ingår följande byar: Vikarbyn, Hansbyn och Hanåker.
Det andra projektet avser Grådö, Vargbo, Södra och Norra Moren samt Nybyn. Projektet pågår och beräknas utfört till sommaren 2022.

Hedemora Energi AB har även slutfört ett projekt inom landsbygdsprogrammet som, från början, söktes tack vare lokala och ideella initiativtagare. Följande byar har erhållit fiberanslutning genom detta projekt: Djusa, Bengtsbo, Källsbyn, Källsby Gård, Berga, Skinnarbacksvägen, Tomsbovägen, Sundfiske, Aspåker, Näs Kungsgård, Näsbyn, Ytternora, Duvåker, Brovall och Ekevallen.
Stödet från landsbygdsprogrammet finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

lbp_logo

BACK