Prislista Elnät 2024

Säkringskunder

De nätpriser som redovisas är de priser som tillämpas av Hedemora Elnät AB.  Debitering av avgiften sker månadsvis efter mätarställning.

Prislistan gäller fr.o.m. 2024-01-01

Inkl. moms. Fast nätavgift, kr/år inkl. moms 25%.

Säkring Normaltariff
16 A lgh 1 504
20 A lgh 2 416
16 A 3 255
20 A 4 240
25 A 5 271
35 A 6 655
50 A 8 766
63 A 11 240
80 A 14 189
100 A 17 988
125 A 24 260
160 A 33 306
200 A 41 640
225 A 48 871
250 A 54 399
315 A 64 492
355 A 72 211
400 A 81 152
500 A 101 141

Mätarsäkring 16 A lgh och 20 A lgh tillämpas endast för lägenheter i flerfamiljshus med minst 3 lägenheter och där fastigheten har eget abonnemang.

Säkring Normaltariff
16A-500 A 28,7 öre/kWh INKL MOMS
22,96 öre/kWh EXKL MOMS

Prislista Effekt 2024

Effektkunder

Denna prislista gäller fr.o.m. 2024-01-01.

Priser exkl. moms

Nättaxa Högspänning effekt
Fast avgift 26 494 kr/år
Abonnemangsavgift 209 kr/kW
Högbelastningsavgift 628 kr/kW
Energiavgifter
Höglasttid 5,2 öre/kWh
övrig tid 4,6 öre/kWh

 

Nättaxa Lågspänning effekt
Fast avgift 15 738 kr/år
Abonnemangsavgift 391 kr/kW
Högbelastningsavgift 628 kr/kW
Energiavgifter
Höglasttid 8,7 öre/kWh
övrig tid 7,1 öre/kWh
  • Höglasttid = tiden nov-mars, mån-fre 06-22
  • Abonnemangsavgift = abonnerad effekt (ska faställas för aktuellt år).
  • Högbelastningsavgift = högsta tim-effekt resp månad under tid gällande höglasttid.

Abonnemangsavgift betalas efter abonnerad effekt. Överskrids abonnerad effekt (medelvärdet av de två högsta timeffekterna under skilda månader) debiteras överuttagsavgift med 100 % på den effekt som överstiger abonnerad effekt. Fast avgift och abonnemangsavgift debiteras med 1/12 del av årsavgiften varje månad. Högbelastningsavgift betalas efter högsta timeffekten under månaderna nov-mars, mån-fre kl 06-22 med 1/5 del av avgiften varje månad. Energiavgifter betalas efter uppmätt förbrukning.

Uttag av reaktiv effekt i kVAr räknat medges intill 50 % av den uttagna abonnerade effekten i kW. Uttagen reaktiv effekt bestäms som medelvärdet av de två högsta månadsvärdena under året för uttagen reaktiv timeffekt. Avgift för överuttag med reaktiv effekt är 88 kr/kVAr/år.

BACK