Prislista Elnät 2023

Säkringskunder

De nätpriser som redovisas är de priser som tillämpas av Hedemora Elnät AB.  Debitering av avgiften sker månadsvis efter mätarställning.

Prislistan gäller fr.o.m. 2023-01-01

Inkl. moms. Fast nätavgift, kr/år inkl. moms 25%.

Säkring Normaltariff
16 A lgh 1 446
20 A lgh 2 323
16 A 3 129
20 A 4 077
25 A 5 068
35 A 6 399
50 A 8 429
63 A 10 808
80 A 13 644
100 A 17 296
125 A 23 327
160 A 32 025
200 A 40 038
225 A 46 991
250 A 52 307
315 A 62 012
355 A 69 434
400 A 78 031
500 A 97 251

Mätarsäkring 16 A lgh och 20 A lgh tillämpas endast för lägenheter i flerfamiljshus med minst 3 lägenheter och där fastigheten har eget abonnemang.

Säkring Normaltariff
16A-500 A 27,6 öre/kWh INKL MOMS
22,08 öre/kWh EXKL MOMS

Prislista Effekt 2023

Effektkunder

Denna prislista gäller fr.o.m. 2023-01-01.

Priser exkl. moms

Nättaxa Högspänning effekt
Fast avgift 25 475 kr/år
Abonnemangsavgift 201 kr/kW
Högbelastningsavgift 604 kr/kW
Energiavgifter
Höglasttid 5,0 öre/kWh
övrig tid 4,4 öre/kWh

 

Nättaxa Lågspänning effekt
Fast avgift 15 133 kr/år
Abonnemangsavgift 376 kr/kW
Högbelastningsavgift 604 kr/kW
Energiavgifter
Höglasttid 8,4 öre/kWh
övrig tid 6,8 öre/kWh
  • Höglasttid = tiden nov-mars, mån-fre 06-22
  • Abonnemangsavgift = abonnerad effekt (ska faställas för aktuellt år).
  • Högbelastningsavgift = högsta tim-effekt resp månad under tid gällande höglasttid.

Abonnemangsavgift betalas efter abonnerad effekt. Överskrids abonnerad effekt (medelvärdet av de två högsta timeffekterna under skilda månader) debiteras överuttagsavgift med 100 % på den effekt som överstiger abonnerad effekt. Fast avgift och abonnemangsavgift debiteras med 1/12 del av årsavgiften varje månad. Högbelastningsavgift betalas efter högsta timeffekten under månaderna nov-mars, mån-fre kl 06-22 med 1/5 del av avgiften varje månad. Energiavgifter betalas efter uppmätt förbrukning.

Uttag av reaktiv effekt i kVAr räknat medges intill 50 % av den uttagna abonnerade effekten i kW. Uttagen reaktiv effekt bestäms som medelvärdet av de två högsta månadsvärdena under året för uttagen reaktiv timeffekt. Avgift för överuttag med reaktiv effekt är 88 kr/kVAr/år.

BACK