Bra att veta om vattenmätare

Hedemora Energi äger vattenmätaren placerad i ditt hus, men det är du som fastighetsägare som äger och ska underhålla installationen (det vill säga allt utom vattenmätaren). Endast Hedemora Energi har rätt att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera eller att koppla till och från mätaren. För sådana åtgärder samt för avläsning av mätare är fastighetsägaren skyldig att låta personal från Hedemora Energi fritt och obehindrat ha tillträde till platsen.

Hedemora Energi bestämmer antal och typ av mätare som ska användas. Fastighetsägaren ska bekosta nödvändiga anordningar för uppsättning av mätare. Hedemora Energi ska godkänna mätarens placering och har rätt att utan kostnad disponera mätarplatsen.

Hedemora Energi ska kunna byta vattenmätaren utan att ledningar eller kopplingar går sönder, eller att ventiler måste bytas. Fastighetsägaren får stå för kostnaden för eventuella reparationer. Ventil före och efter mätaren ska fungera.

Placering av vattenmätaren

Mätarplats ska anordnas så att mätaren är skyddad mot frysning, olämplig uppvärmning och yttre påverkan. Mätaren ska sitta i en horisontell, fast förankrad vattenmätarkonsol. Mätaren ska vara försedd med avstängningsventiler. Ventilerna bör med jämna mellanrum motioneras (öppnas och stängas).

Utrymmet ska vara belyst. Vid mätplatsen bör golv och närbeläget väggparti vara utfört så att det tål spill och läckage av vatten. Utrymmet ska ha golvbrunn om servisen har DN 50 eller större. Det måste även finnas ett fritt utrymme vid mätaren så att personal från Hedemora Energi lätt kommer åt mätaren vid avläsning, byte eller service. Se måttanvisningar intill. Mätaren får heller inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning.

Digitala Vattenmätare

Hedemora Energi använder också en digital typ av vattenmätare för att kunna lokalisera läckor på vattenledningsnätet. Vattenmätarna kommer placeras i områden med återkommande läckage på ledningsnätet. Vattenmätarna kommer effektivisera läcksökningen och leda till en säkrare dricksvattenleverans med mindre driftstopp och onödigt grävningsarbete. På det viset sparar vi både på miljö och ekonomi.

Den digitala vattenmätaren har en akustisk enhet som kan registrera brus som uppstår vid läckage på ledningen. Vattenmätaren skickar data via radio i samma frekvensområde som en GSM-telefon. Data från flera mätare samlas in och analyseras av ett program som ringar in var läckan finns lokaliserad. Mätaren behöver inte någon strömkälla då den har ett inbyggt batteri som räcker 16 år. Bytesintervallet på den nya mätaren är samma som den gamla d.v.s. 10 år. Mätarbytet medför ingen extrakostnad för dig som kund. Hela projektet delfinansieras av länsstyrelsen Dalarna och är en del av ett projekt för vattenbesparande åtgärder. Hedemora Energi har inte för avsikt att använda mätarna för automatisk insamling av vattenmätarställning utan den rapporteringen kommer att ske som tidigare med insamlingskort.

Har ni några frågor gällande vattenmätarna så kan ni höra av er till Hedemora Energis kundtjänst
på 0225-349 00.

Digital Vattenmätare

BACK