Bra att veta om vattenmätare

Hedemora Energi AB äger mätaren, men det är fastighetsägaren som äger och ska underhålla installationen (allt utom vattenmätaren). Endast Hedemora Energi AB har rätt att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera eller att koppla till och från mätaren. För sådana åtgärder samt för avläsning av mätare ska fastighetsägaren lämna personal från Hedemora Energi AB fritt och obehindrat tillträde till platsen.

Hedemora Energi AB bestämmer antal och typ av mätare som ska användas. Fastighetsägaren ska bekosta nödvändiga anordningar för uppsättning av mätare. HEAB ska godkänna mätarens placering och har rätt att utan kostnad disponera mätarplatsen.

Hedemora Energi AB ska kunna byta vattenmätaren utan att ledningar eller kopplingar går sönder, eller att ventiler måste bytas. Fastighetsägaren får stå för kostnaden för eventuella reparationer. Ventil före och efter mätaren ska fungera.

Placering av vattenmätaren

Mätarplats ska anordnas så att mätaren är skyddad mot frysning, olämplig uppvärmning och yttre påverkan. Mätaren ska sitta i en horisontell, fast förankrad vattenmätarkonsol. Mätaren ska vara försedd med avstängningsventiler. Ventilerna bör med jämna mellanrum motioneras (öppnas och stängas).

Utrymmet ska vara belyst. Vid mätplatsen bör golv och närbeläget väggparti vara utfört så att det tål spill och läckage av vatten. Utrymmet ska ha golvbrunn om servisen har DN 50 eller större. Det måste även finnas ett fritt utrymme vid mätaren så att personal från Hedemora Energi AB lätt kommer åt mätaren vid avläsning, byte eller service. Se måttanvisningar på nästa sida. Mätaren får heller inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning.

BACK