Ta hand om ditt dagvatten

Under naturliga förhållanden tas regn- och smältvatten upp av växter eller renas i marken innan det når sjöar eller grundvattnet. I ett samhälle med många tak, asfalterade ytor och stenlagd mark, rinner vattnet i stället snabbt av på ytan som dagvatten. För att skydda våra vattendrag mot föroreningar vattnet fångar upp och minska risken för översvämningar behöver dagvattnet renas och fördröjas   i dagvattenanläggningar. Vi behöver alla hjälpas åt att hantera dagvatten hållbart för att främja miljön och förhindra översvämningar.

Läs mer nedan eller ladda ner PDF här.

BACK