Hedemora Energi samverkar genom föreningen Elinorr med elnätsbolag i södra/mellersta Norrland och Dalarna. Genom samarbete som ger stordriftsfördelar kan vi gemensamt lättare, och i tid möta nya krav och utmaningar från nationella och europeiska lagstiftningar, samt anpassa verksamheten i samma grad.

Elinorrs omvärldsbevakning, påverkansarbete och kapacitet att hitta gemensamma lösningar möjliggör för oss att ständigt utvecklas, samt att bibehålla kompetens.

Tillsammans utvecklar och möter vi elnätsbranschens framtida utmaningar.

BACK