För att skapa mervärde, kostnadseffektivitet och stordriftsfördelar har fem av Dalarnas Stadsnät gått samman. Resultatet är samverkansbolaget Kurbit – Dalarnas nu största kommunikationsoperatör.

De lokala stadsnäten äger fortfarande sina respektive fibernät (det passiva nätet) men har överlåtit det aktiva nätet till Kurbit. Det är Kurbit som, i rollen som kommunikationsoperatör, aktiverar och löpande hanterar trafiken via fibernätet.

– Kurbit är ett samarbete mellan flera av Dalarnas stadsnät för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna erbjuda medborgarna i Dalarna ett brett och kvalitativt utbud av digitala tjänster.

Kurbit äger den aktiva utrustningen, som möjliggör anslutning till och användande av de berörda stadsnäten. Aktiv utrustning avser den utrustning som lyser upp och skickar datasignalerna i fiberkablarna samt switchar, routers och anslutningsboxar (CPE).

Det är även Kurbit som ansvarar för att fylla näten med tjänster via avtal med tjänsteleverantörerna, som sedan kan erbjuda sina internet-, tv- och omsorgstjänster till slutkund. Kurbit erbjuder idag tjänsteleverantörerna närmare 50 000 kunder fördelade på de fem näten, i totalt 8 kommuner.

BACK