Anvisningspris

När du aldrig gjort något aktivt val av elhandelsföretag.
Om du är kund till Hedemora Elhandel AB inom deras så kallade koncessionsområde, men inte gjort något eget aktivt val av elhandelsföretag, behöver ändå Hedemora Elnät AB se till att du som elnätkund får ström till din anläggning och att det finns ett elhandelsföretag som tar ansvar för att det sker. Detta kallas för anvisningsleverans och sker av ett företag som utsetts att vara anvisat elhandelsföretag.
Inom Hedemora Elnät ABs så kallade koncessionsområde är det från och med 2019-05-01 Hedemora Elhandel AB som är anvisat elhandelsföretag.

Hedemora Elhandel AB har valt att göra det enkelt för kunder som inte tecknat elhandelsavtal och prissätter anvisningspriset på samma sätt som vårt rörliga avtal, men priset är något högre. Att anvisningspriset är högre beror på att du som kund på denna leveransform alltid är fri att välja ett annat elhandelsföretag, vilket som helst, när som helst.
Självfallet hoppas vi på Hedemora Elhandel AB att du vill teckna elavtal med oss. Ditt lokala elhandelsföretag med lokalproducerad, förnybar el från våra kraftvärmeverk i Hedemora & Säter samt från vår vindkraftspark i Garpenberg.

Tillsvidarepris

När du haft ett elavtal med oss, men glömt att förlänga.
Med Tillsvidarepris baseras elpriset på vårt inköpspris, vilket är detsamma som vårt faktiska inköpspris för el under aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde, med tillägg för påslag, elcertifikat och fast avgift.
Elpriset ändras månadsvis och debiteras i efterskott.
Prispåslag och prisgrundande villkor kan ändras under avtalets löptid, men meddelas senast två månader innan de träder i kraft.

Med Tillsvidarepris har du två veckors uppsägningstid.
Självfallet hoppas och önskar vi på Hedemora Elhandel AB att du vill teckna elavtal med oss och långsiktigt trygga hur du köper din el.

Har du några frågor?
Kontakta kundtjänst på:

Telefon:  0225 – 349 20
Fax:
         0225 – 349 01
e-post:    kontakt@hedemoraenergi.se

BACK