Anvisningspris

När du inte gjort ett aktivt val av elhandelsföretag får du något som kallas anvisning. Det innebär att du ändå får ström, men till ett något högre pris.

Inom Hedemora Elhandels område är det Hedemora Elhandel som är ansvarig för att de elnätskunder som inte gör ett aktivt val ändå för ström. Detta kallas anvisningsleverans och sker av det företag som utsetts att vara anvisat elhandelsföretag.

Anvisningspriset hanteras på samma sätt som vårt rörliga avtal, men priset är något högre. Att anvisningspriset är högre beror på att du som kund på denna leveransform alltid är fri att välja ett annat elhandelsföretag, vilket som helst, när som helst.

För dig som har ett anvisat pris idag rekommenderar vi vårt rörliga avtal som du kan läsa mer om här: Teckna elavtal hos oss. Vi erbjuder lokalproducerad, förnybar el från våra kraftvärmeverk i Hedemora & Säter samt från vår vindkraftspark i Garpenberg.

Tillsvidarepris

När du haft ett elavtal med oss, men glömt att förlänga.
Med Tillsvidarepris baseras elpriset på vårt inköpspris, vilket är detsamma som vårt faktiska inköpspris för el under aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde, med tillägg för påslag, elcertifikat och fast avgift.
Elpriset ändras månadsvis och debiteras i efterskott.
Prispåslag och prisgrundande villkor kan ändras under avtalets löptid, men meddelas senast två månader innan de träder i kraft.

Med Tillsvidarepris har du två veckors uppsägningstid.
Självfallet hoppas och önskar vi på Hedemora Elhandel AB att du vill teckna elavtal med oss och långsiktigt trygga hur du köper din el.

Har du några frågor?
Kontakta kundtjänst på:

Telefon:  0225 – 349 00
e-post:    kontakt@hedemoraenergi.se

BACK