Installationsanvisningar

Om din bostad är ansluten till stadsnätet hittar du din adress i tjänsteportalen, den när du genom att klicka här. Installationen kan vara av olika typ: Ett bredbandsuttag eller en mediaomvandlare med flera uttag.

Viktigt att veta om installationen

  • När du köper tjänst från valfri tjänsteleverantör i tjänsteportalen kommer du att få detaljerade instruktioner om hur du kommer igång.
  • Den utrustning du eventuellt behöver t.ex. switch eller telefonadapter medföljer normalt när du köper tjänst. Om du är osäker, kontrollera med tjänsteleverantören.
  • Om det inte fungerar så kontrollera först att alla kablar är ordentligt ansluta och starta därefter om all utrustning. Kvarstår problemet, kontakta din tjänsteleverantör.

Lycka till med ditt nya bredband!

internet

BACK