Insamling av grovavfall

Som ett komplement till ÅVC Hamre kan hushållen även lämna sorterat grovavfall till våra ambulerande enheter. Info om datum och uppsamlingsplatser.

Återvinning
BACK