Insamling av grovavfall

Som ett komplement till ÅVC Hamre kan hushållen även lämna sorterat grovavfall till våra ambulerande enheter.

  • Info om datum och uppsamlingsplatser 2020 NY*.
BACK