Nyanslutningar

Anslutning till fjärrvärme

Att ansluta sig till fjärrvärmenätet har många fördelar både för närboende och fastighetsägaren själv. Bland argumenten finns bättre miljö – lägre utsläpp, kretsloppsanpassat bränslesystem, lägre uppvärmningskostnad jämfört med el och olja, frigör utrymmen i huset.

Till större fastigheter samt till småhus som inte ligger vid befintlig kulvert lämnar vi offert på anslutningskostnad.

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgift för villakund vid förtätning (där kulvert redan finns i gatan) är 67 000 kr ( inkl. moms ).

Intresseanmälan

För att kunna bli fjärrvärmekund krävs att din fastighet befinner sig inom ett befintligt fjärrvärmenät. En eventuell anslutning kan endast ske till ett vattenburet värmesystem.

Fjärrvärmen luktar inte, låter inte och är dessutom både miljövänlig och driftsäker! Våra effektiva värmeverk i Hedemora och Säter ser till att du får en säker värmekälla, skonsam mot både människor, djur, vatten och grönska som andas och lever i vår natur!

Intresseanmälan är kostnadsfri och du binder dig inte till något.

    Ibland kan det ta tid innan formuläret skickas iväg. Invänta en bekräftande text här på sidan, eller tryck på knappen för att skicka en gång till.

    BACK