Nyanslutningar

Anslutning till fjärrvärme

Att ansluta sig till fjärrvärmenätet har många fördelar både för närboende och fastighetsägaren själv. Bland argumenten finns bättre miljö – lägre utsläpp, kretsloppsanpassat bränslesystem, lägre uppvärmningskostnad jämfört med el och olja, frigör utrymmen i huset.

Till större fastigheter samt till småhus som inte ligger vid befintlig kulvert lämnar vi offert på anslutningskostnad.

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgift för villakund vid förtätning (där kulvert redan finns i gatan) är 67 000 kr ( inkl. moms ).

Lämna din intresseanmälan här.

BACK