Flyginspektion av elledningar vecka 17

22-28 april besiktigar vi hela vårt luftledningsnät för högspänning. Besiktningen utförs med hjälp av en lågt flygande helikopter.

Arbetet är väderberoende och vi kan därför inte säga exakt när besiktningen genomförs. Vid mycket dåligt väder kan hela arbetet komma att flyttas fram.

Tänk på att djur som går nära elledningarna och är känsliga för de störningar helikoptern orsakar kan behöva flyttas.

Behöver du mer information? Välkommen att kontakta vår kundtjänst på 0225 34900, kontakt@hedemoraenergi.se

BACK