Avfallshantering i Hedemora kommun

Hej och välkommen till våra sidor om återvinning. Hjälp oss att hantera avfallet rätt så att vi tillsammans kan spara både pengar.

Kommunen

Hedemora kommun är ansvariga övergripande ansvariga för hushållens avfall i kommunen (kommunalt avfall)

Tel. 0225-340 00
Mail: kommun@hedemora.se
www.hedemora.se

Hedemora Energi

HEAB utför insamling av hushållsavfall samt driver ÅVC Hamre.
Tel. 0225-349 00
Mail: kontakt@hedemoraenergi.se

Miljö- och samhällsbyggnadskontoret

Ansvariga för tillsynen av avfallsverksamheten samt för rådgivning till företagen avseende hantering av verksamhetsavfall
Tel. 0225-340 00
Miljoochbyggkontoret@hedemora.se
https://www.hedemora.se/sv/miljo-och-halsa/avfall-renhallning__2610

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI

FTI ansvarar för insamling av förpackningar. Detta sker genom utplacerade återvinningsstationer, ÅVS.
Tel. 0200-88 03 10
www.ftiab.se

BACK