Prislista Elnät 2018

Säkringskunder

De nätpriser som redovisas är de priser som tillämpas av Hedemora Elnät AB.  Debitering av avgiften sker månadsvis efter mätarställning.

Prislistan gäller fr.o.m. 2018-01-01

Inkl. moms år 2018. Fast nätavgift, kr/år inkl. moms 25%.

Säkring Normaltariff
16 A lgh 1125
20 A lgh 1807
16 A 2435
20 A 3172
25 A 3943
35 A 4978
50 A 6557
63 A 8408
80 A 10614
100 A 13456
125 A 18147
160 A 24914
200 A 31148
225 A 36557
250 A 40693
315 A 48243
355 A 54017
400 A 60705
500 A 75658
630 A 95001

Mätarsäkring 16 A lgh och 20 A lgh tillämpas endast för lägenheter i flerfamiljshus med minst 3 lägenheter och där fastigheten har eget abonnemang.

Säkring Normaltariff
16A-630 A 24,90 öre/kWh 2018 INKL MOMS
19,92 öre/kWh 2018 EXKL MOMS

Prislista Effekt 2018

Effektkunder

Prislistan gäller fr.o.m. 2018-01-01.

Priser exkl. moms

Nättaxa Högspänning effekt
Fast avgift 21 595 kr/år
Abonnemangs avg. 171 kr/kW
Högbelastnings avg. 512 kr/kW
Energiavgifter
vh 4,5 öre/kWh
övrig tid 4 öre/kWh

 

Nättaxa Lågspänning effekt
Fast avgift 12 813 kr/år
Abonnemangs avg. = abonnerad effekt (ska fastställas för aktuellt år) 319 kr/kW
Högbelastnings avg. 512 kr/kW
Energiavgifter
vh 7,6 öre/kWh
övrig tid 6,1 öre/kWh

 

  • vh= tiden nov-mars, mån-fre 06-22
  • Abonnemangs avg.= abonnerad effekt.
  • Högbelastnings avg.= högsta tim-effekt resp månad under tid gällande vh

Abonnemangsavgift betalas efter abonnerad effekt. Överskrids abonnerad effekt (medelvärdet av de två högsta timeffekterna under skilda månader) debiteras överuttagsavgift med 100 % på den effekt som överstiger abonnerad effekt. Fast avgift och abonnemangsavgift debiteras med 1/12 del av årsavgiften varje månad. Högbelastningsavgift betalas efter högsta timeffekten under månaderna nov-mars, mån-fre kl 06-22 med 1/5 del av avgiften varje månad. Energiavgifter betalas efter uppmätt förbrukning.

Uttag av reaktiv effekt i kVAr räknat medges intill 50 % av den uttagna abonnerade effekten i kW. Uttagen reaktiv effekt bestäms som medelvärdet av de två högsta månadsvärdena under året för uttagen reaktiv timeffekt. Avgift för överuttag med reaktiv effekt är 88 kr/kVAr/år.

BACK