VA-Strateg/Projektledare

OM AVDELNINGEN OCH TJÄNSTEN 

På vår avdelning jobbar idag 16 engagerade medarbetare som ansvarar för drift och utveckling av Hedemoras 8 reningsverk, 11 vattenverk, 26 mil ledningsnät med tillhörande pumpstationer samt reservoarer. Nu söker VA-avdelningen en person med längre erfarenhet inom VA-området. Tjänsten som VA-strateg / VA-projektledare är mycket varierad och har som huvudfokus långsiktig VA-planering, strategier och projektledning. Arbetet sköts i nära samarbete med organisationens VA-chef liksom plan och projektgruppen där du kommer ingå. Gruppen innehåller idag två VA-ingenjörer, en VA-projektör/projektledare samt arbetsledare va- verk och arbetsledare va-nät.

Läs mer och ansök till tjänsten här!

BACK