Prislista VA 2018

De vatten och avloppspriser som redovisas nedan är de priser som tillämpas av Hedemora Energi AB. Debitering av vatten- och avloppsavgift sker varje månad.

Nya taxan ger en total höjning av intäkterna med 3%. Se respektive avgift nedan.

Prislistan fr.o.m. 2018-01-01.

Alla priser är inklusive moms

Med mätare

Avgift VS V S
Fast avgift [kr/år] 2 715,00 1 223,00 1 527,00
Förbrukningsavgift [kr/m3] 26,70 10,70 16,00
Lägenhetsavgift [kr/lägenhet] 1 270,00 635,00 635,00

Utan mätare

Avgift VS V S
Fast avgift [kr/år] 2 715,00 1 223,00 1 527,00
Förbrukningsavgift [kr/år] 5 340,00 2 140,00 3 200,00
Lägenhetsavgift [kr/lägenhet] 1 270,00 635,00 635,00

Förbrukningsavgift beräknat på 200 m3.

 • VS = Vatten­ och spillvatten
 • V = Vattenförsörjning
 • S = Spillvattenavlopp
 • Df = Dag och dränvattenavlopp från fastighet

Övriga kostnader VA

Priser inklusive moms

 • Extra mätställe 920 kr/år
 • Kontroll av vattenmätare(hushållsmätare) 1 800 kr
 • För övriga mätare se fullständig taxa, endast mätare 1 200 kr
 • Ned­tagning och uppsättning av vattenmätare 720 kr
 • Plombering 350 kr
 • Avstängning­ och påsläpp av vatten 720 kr
 • Länsning av vattenmätarbrunn 800 kr
 • Byte av sönderfryst mätare, inkl. mätarkostnad 1800 kr
 • Kund ej anträffbar vid bokad tid 720 kr
 • Hyra av brandposthuvud inkl mätare 25,13 kr/dygn+förbr.
BACK