Prislista VA 2018

De vatten och avloppspriser som redovisas nedan är de priser som tillämpas av Hedemora Energi AB. Debitering av vatten- och avloppsavgift sker varje månad.

Nya taxan ger en total höjning av intäkterna med 3%. Se respektive avgift nedan.

Prislistan fr.o.m. 2018-01-01.

 

Inkl. moms

Med mätare

2018 inkl moms
Avgift VS V S
Fast avgift [kr/år] 2 715,00 1 223,00 1 527,00
Förbrukningsavgift [kr/m3] 26,70 10,70 16,00
Lägenhetsavgift [kr/lägenhet] 1 270,00 635,00 635,00

Utan mätare

2018 inkl moms
Avgift VS V S
Fast avgift [kr/år] 2 715,00 1 223,00 1 527,00
Förbrukningsavgift [kr/år] 5 340,00 2 140,00 3 200,00
Lägenhetsavgift [kr/lägenhet] 1 270,00 635,00 635,00

Exkl. moms

Med mätare

2018 exkl moms Förändring
Avgift VS V S VS V S
Fast avgift [kr/år] 2 172,00 978,40 1 221,60 4,38% 4,44% 4,37%
Förbrukningsavgift [kr/m3] 21,360 8,56 12,80 2,69% 2,88% 2,56%
Lägenhetsavgift [kr/lägenhet] 1 016,00 508,00 508,00 2,17% 2,09% 2,09%

Utan mätare

2018 exkl moms Förändring
Avgift VS V S VS V S
Fast avgift [kr/år] 2 172,00 978,40 1 221,60 4,38% 4,44% 4,37%
Förbrukningsavgift [kr/år] 4 272,00 1 712,00 2 560,00 2,69% 2,88% 2,56%
Lägenhetsavgift [kr/lägenhet] 1 016,00 508,00 508,00 2,17% 2,09% 2,09%

 

Förbrukningsavgift beräknat på 200 m3.

VS = Vatten­ och spillvatten

V = Vattenförsörjning

S = Spillvattenavlopp

Df = Dag och dränvattenavlopp från fastighet

BACK