VA-ARBETEN PÅ ÅSGATAN NORRUT

From V. 10 påbörjas arbetet med att koppla bort dagvattnet ifrån avloppsledningen i syfte att minimera flödet av regnvatten till reningsverket. I samband med detta byter vi även ut gamla vattenserviser mot nya.

VA-arbeten på Åsgatan norrut

From V. 10 påbörjas arbetet med att koppla bort dagvattnet ifrån avloppsledningen i syfte att minimera flödet av regnvatten till reningsverket. I samband med detta byter vi även ut gamla vattenserviser mot nya.

BACK