31/10 Strömlöst i områden i Långshyttan

Uppdatering! Strömmen är nu åter för alla hushåll. Just nu har våra kunder i Nordviken, Östansjö, Gustavsnäs, Lövnäs, Pålsbo, med omnejd ingen ström. Flera träd över ledning, röjningsarbete pågår. Arbete klart och alla hushålls ska ha fått strömmen tillbaka kl 10.00

Vid årsskiftet justerar vi våra priser

Hedemora Energi arbetar på uppdrag av kommuninvånarna. Vår uppgift är att leverera rent vatten, el, stadsnät, fjärrvärme och renhållningstjänster till så låga priser som möjligt. Varje år ser vi över våra priser och anpassar dem efter hur kostnaderna förändrats. I år tvingas vi höja våra priser mer än vanligt. Flera händelser i omvärlden påverkar våra […]

26/10 Vattenavstängning, Intrånget

Torsdagen den 26 Oktober klockan 08.00 – ca 16.00 genomför vi underhållsarbete på vattenledningarna i Intrånget. Det innebär att vi stänger av vattnet för en del hushåll i området. Berörda hushåll har fått lapp om detta i brevlådan. Tappa i förväg upp den mängd vatten som fodras för matlagning samt sköljning av toaletten. Under avbrottstiden […]

Röjning av ledningsgator

Information till fastighetsägare inom Hedemora Elnäts distributionsområde Vikmanshyttan med intilliggande byar. Röjning av ledningsgator Hedemora Energi kommer att röja ledningsgator för hög och lågspänning inom vårt koncessionsområde. Röjningen planeras att påbörjas i november 2023 och färdigställas inom några månader. Alla träd och sly i ledningsgatan röjs bort, en-buskar sparas om möjligt. För att säkra elleveransen [...]

Driftstörningar onsdag 25/10

Onsdagen 25/10 arbetar vi med fjärrvärmeledningarna i området Mullbacken /Tviksta vilket innebär att värme och varmvatten kommer vara avstängt mellan kl 08:00 – 16:00. Onsdagen 25/10 stängs vattnet av i Vikmanshyttan på Tallgatan mellan kl 08:00 – 12:00 . Vintervägen stängs av mellan kl 09:00-14:00. Berörda hushåll har fått lapp om detta i brevlådan. Tappa […]

16/10 Vattenavstängning, Långshyttan och Vikmanshyttan

Måndagen den 16 Oktober klockan 08.00 – ca 16.00 genomför vi underhållsarbete på vattenledningarna omkring gatorna Nybyggargränd, Tvillinggränd och Sexbovägen i Långshyttan samt Vintervägen i Vikmanshyttan. Det innebär att vi stänger av vattnet för en del hushåll i området. Berörda hushåll har fått lapp om detta i brevlådan. Tappa i förväg upp den mängd vatten […]

BACK