Avgrävd fjärrvärmeledning på Tvikstaområdet

Vid lunchtid idag grävdes en fjärrvärmeledning av på Tvikstaområdet vilket inneburit att vi brutit värme- och  varmvattenleveransen. Berörda gator är Vallvägen, Tvikstavägen, Bivägen, Hedstigen och Hedbygatan. Vi arbetar för fullt med att åtgärda och reparera - arbetet kommer att pågå hela kvällen.

Vattenläcka på Tvikstaområdet

Vattenläckan vid Tvikstaområdet var mer omfattande än vi befarat vilket innebär att vi måste förlänga tiden för strypningen av vattenleveransen, berörda gator är Vallvägen, Bivägen och delar av Kraftgatan. För berörda fastighetsägare är en drickvatten tank utplacerad vid Björkmans bil. Vi arbetar för fullt med att åtgärda felet - arbetet beräknas pågå hela dagen. När vattenleveransen är åter kan vattnet vara brunfärgat -  spola [...]
BACK