Planerat arbete berör våra vattenkunder i Grådö och Vargbo.

Tisdag den 26 april mellan kl. 09:00–14:00 berörs våra kunder i Grådö och Vargbo av ett avbrott på sin vattenleverans. Avbrottet beror på underhållsarbete i dricksvattenanläggningen. Berörda kunder har aviserats per post. Tappa i förväg upp den mängd vatten som fodras för matlagning samt sköljning av toaletten. Under avbrottstiden ber vi er att uppmärksamma följande: Samtliga kranar i fastigheten […]

Bevattningsförbud 2022

Bevattningsförbud införs i Nordansjö, Smedby, Stjärnsund, Garpenberg, Intrånget, Vikbyn och Grådö från den 1 juni till den 30 september 2022. Dricksvattnet ska i första hand användas till matlagning, dryck och hygien. Genom att alla hjälper till att spara vatten minskar risken för att till exempel äldreboenden, förskolor och näringsliv blir utan vatten. Bevattningsförbudet gäller alla […]

Långhagen utan vatten – åtgärdat

En större vattenläcka måste lagas. Området Långhagen blir utan vatten. Oklart hur lång tid arbetet tar. Vatten finns att hämta på vår vattenstation invid fjärrvärmeanläggningen på Ivarshyttevägen 2 När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter […]

Strömavbrott – åtgärdat, vattenleverans åter

Strömavbrottet berörde byarna Rörshyttan – Kallbäck – Stjärnsund – Klacklandet – Rönäsudd – Stigsbo. Den kommunala vattenleveransen påverkades också. Reservkraft löste vattenleveransen under morgonen. Nätet är tillbaka till normaldrift och samtliga drabbade kunder har återfått strömmen.

Strömlöst pga snöovädret

Under natten kl 02:12 blev hela Stjärnsundsnätet strömlöst pga vädret. Vi har felsökt och lokaliserat felet på vår 20 kV-ledning. Reparationsarbete kommer att påbörjas omgående. Prognosen är att det ska vara klart till ca kl 10:00 Berörda kunder är 409 st. Berörda områden är: Rörshyttan – Kallbäck – Stjärnsund – Klacklandet – Rönäsudd – Stigsbo.

Underhållsarbete kring Långhagen påverkar våra vattenkunder

Ett underhållsarbete på vattenledningsnätet i området Långhagen kommer påbörjas kl 22 ikväll och beräknas pågå till kl 03 imorgon bitti. Avbrott på vattenleveransen kan förekomma. När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt samtliga tappställen […]

Underhållsarbete på vattennätet längs Tvikstavägen

Avbrott på vattenleveransen kan förekomma. När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt samtliga tappställen tills vattnet är helt klart. Glöm inte toaletten! Vid ev frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta vår kundtjänst […]

Akut avbrott på vattenleveransen i centrala Hedemora – arbete pågår.

Arbetet planeras vara åtgärdat idag ca 14:00. När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt samtliga tappställen tills vattnet är helt klart. Glöm inte toaletten! Vi ev frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta […]

BACK