Störningar på elnätet pga fåglar

Vi har haft störningar på delar av vårt elnät inom Vikmanhyttan, senast under gårdags- kvällen mellan kl. 18:30 - 20:30. Orsaken till detta är svanar som flyger in i vårt friledningsnät och förorsakar avbrotten. Ledningarna är försedda med varningsflaggor för fågel, men när det är stora mängder fåglar i rörelse samtidigt så alla hinner inte se dem. Områden som drabbats: [...]

Akut vattenläcka i Stjärnsund

En akut vattenläcka har upptäckts i Sjärnsund vilket innebär att vi kommer att avbryta vattenleveransen. I nuläget har vi ingen uppfattning om läckans omfattning, dvs hur många fastigheter som blir drabbade. Felsökning har påbörjats och vi arbetar så fort som möjligt med att lokalisera och laga läckan.
BACK