Akut elavbrott 30/11 kl 09:30

Vi behöver genomföra två akuta strömavbrott på området Pershyttan – Königshyttan – Hagalund – Hyttbäcken – Bodarna 1. Tidpunkt:: Idag ca kl. 09:30 – 11:00 . Pershyttan – Königshyttan – Hagalund Berörda kunder: 39 st 2: Tidpunkt: Idag ca kl. 11:00. Pershyttan – Königshyttan – Hagalund – Hyttbäcken – Bodarna Berörda kunder: 77 st Orsak: […]

Mälby blir anslutet till VA-nätet i början av år 2017

Hedemora Energi AB kommer att ansluta Mälby till allmän VA-anläggning i början av 2017. VA-utbyggnaden baseras på ett politiskt beslut. För avloppsanslutningen gäller att berörda fastigheter får en egen markförlagd pumpstation placerad i en pumpbrunn inom fastigheten. Samtliga fastighetsägare har fått information under 2016, och har kunnat påverka placeringen av pumpstationen. Fastställd brunnsplacering kommer att […]

Flyginspektion, 28-29 nov

För att säkerställa elleveranserna till kund, kommer en inspektion av högspänningsledningar inom Hedemora Energi ABs distributionsområde att utföras under v 48 (28-29 nov). Detta kommer att ske med hjälp av lågt flygande helikopter. Bullerkänsliga djur eller boskap bör inte vistas invid ledningarna. Vid besvärligt väder kan besiktningen komma att flyttas fram. För ytterligare upplysningar, ring 0225-349 00

Undvik fastfruset matavfall i vinter

Annars kan vi inte tömma din bruna komposttunna! Hur kan man göra? • Se till att din kompostpåse är så torr som möjligt. Lägg lite papper i botten av påsen, låt matavfallet rinna av ordentligt och låt påsen stå luftigt. • Lägg en tidning i botten av tunnan, då lossnar påsarna lättare. • Låt påsen frysa […]

BACK